FANDOM


Aria chaotic wedding
Odcinek Chaotyczny ślub
Postać/ci Discord
Derpy Hooves
Królowa Chrysalis
Księżniczka Mi Amora Cadenza
Śpiewany przez 1,5:23
Długość 2:56
Sezon Sezon 1


Aria chaotic wedding (z ang. Aria chaotycznego ślubu) - piosenka z odcinka Chaotyczny ślub. Powstała na podstawie piosenka "This Day Aria".

Wersje Edytuj

Wersja polska Edytuj

[Królowa Chrysalis]: Ten dzień jest wprost perfekcyjny,

Marzyłam o nim od tysiąca lat,

Dzisiaj będzie mnie wielbił tłum,

Celestia skłoni mi się w pół,

A to całe zamieszanie, to jest kłamstwo, i już!

[Księżniczka Mi Amora Cadenza]: Ten dzień, miały być idealny!

To miało być moje drugie święto!

Ale ta poczwara, na nic mi nie pozwala,

Shining Armorze, proszę uratuj mnie!

[Discord]: Suknie, nie zadowalają jej, wszystko zbędne jest!

Cały plan, udaje się,

Equestrię podbić! Czyn wielki, który mamy w kieszeni,

A i Chrysalis, męża będzie mieć!

Serce różowej, pęknie, kiedy ujrzy, że jej mąż całuje się,

Ale nie z nią, lecz z "poczwarą", która "pod kostiumem" jest! 

Ona (Chrysalis), nie kocha go o nie,

Tylko Equestrię  podbić chce...

Jej mąż na posyłki będzie!     

[Księżniczka Mi Amora Cadenza]: Muszę stąd uciekać,

I ratować płomyk mój,

Jeżeli ma nadzieja jest, wszystko uda się!

Znowu, boję się, że za późno, tam przyjdę,

I mój mąż, nową żonę, będzie mieć!

Ja, nieszczęsna, jest bezsilna,

Co królowo, robisz mi?

Całe życie, legnie w gruzach,

Bardzo szybko, nim powiem "Stój!"

[Derpy Hooves]: Dzisiaj, zniszczę jej ten ślub!

Zobaczymy, który lepszy: tamten, czy mój!

[Księżniczka Mi Amora Cadenza]: Szybko, nie zwalniajmy w biegu,

Żeby przerwać fałszywy ślub,

Mój małżonek, jest już...

[Królowa Chrysalis]: Mój! Na zawsze mój! Ha, ha, ha!

Wersja angielska Edytuj

[Królowa Chrysalis]: This day is simply perfect,

I dreamed about it for a thousand years,

Today will be my adored crowd

Celestia will encourage me in half,

And that's all the fuss, this is a lie, and now!

[Księżniczka Cadance]: This day had to be perfect!

This was to be my second holiday!

But this monster, to do not let me,

Shining Armorze, please save me!

I'm stuck here, and my husband, the other is ...

[Discord] dresses, not satisfied with it, everything is useless!

The whole plan goes,

Equestria conquer! Great deed that we have in your pocket,

A and Chrysalis, the husband will have!

Heart pink, crack, when it sees that her husband kissing,

But not to her but to "creep" that "in costume" is!

She (Chrysalis), does not love him for it,

Just want to conquer Equestria ...

Her husband is an errand!

[Księżniczka Cadance]: I have to get out of here,

I save my flame,

If there is no hope, everything will be!

Again, I'm afraid it's too late, there will come,

And my husband, new wife, it will be!

I, the miserable, the helpless,

What queen, do I?

The whole life will be ruined,

Very soon, it'll say, "Stop!"

[Derpy Hooves]: Today, I will destroy her the wedding!

We'll see which better: that if my!

[Księżniczka Cadance]: Fast, does not relieve the run,

To stop the fake wedding,

My husband is already ...

[Królowa Chrysalis] My! Forever mine! Ha, ha, ha!