FANDOM


Queen's Aria(Black Flowers Aria)
Odcinek Ślub w Chaoslnadzie - część druga
Postać/ci Księżniczka Mi Amore Cadenza
Królowa Black Flowers
Długość 02:13
Sezon Sezon 2

Queen's Aria oraz Black Flowers Aria - piosenka z odcinka Ślub w Chaoslnadzie - część druga.

Opowiada o zmaganiach Wiedźmy i Królowej Black Flowers, które chcą się wydostać z jaskiń oraz zadowoleniu(i smutku że musi kłamać) Mi Amore Cadenzy.

Wersje Edytuj

Wersja polska Edytuj

[Księżniczka Mi Amora Cadenza]
Ten dzień będzie wyjątkowy,
Ktoś podbije serce me,
Chociaż wielbił mnie będzie tłum,
Każdy skłoni mi się wpół,
Ja nie mogę im powiedzieć, że to wszystko kłamstwem jest i już!
[Królowa Black Flowers]
Ten dzień miał być wyjątkowy,
Ktoś miał podbić
serce me
Lecz nie mój to będzie ślub,
Tort także nie będzie mój,
Utknęłam tu, mój mąż mój nie będzie!
[Księżniczka Mi Amora Cadenza]
Ta suknia prześliczna jest,
A tort najładniejszy na świecie,
Chociaż ten ślub, jednym, wielkim kłamstwem jest!
Muszę skłamać, bo nie powiem,
że z nim nie będę w zdrowiu i chorobie,
Plan Celestii nie powinien odbyć się!
Ja nie kocham go w ogóle,
Nie dla niego serce me,
Ale i tak ślub z nim będę mieć!
[Królowa Black Flowers]
Trzeba szybko stąd uciekać,
I ratować co trzeba,
Bo nadzieję jeszcze mam!
Boję się, że dziewczyna podła,
Ta co męża mi uwiodła,
Chce wykorzystać go do dobrych spraw!
Ja go kocham, nawet szczerze,
Tylko on w mym sercu jest,
Żadna przeszkoda nie stanie mi na drodze!
[Księżniczka Mi Amora Cadenza]
Już zaczyna się ten ślub,
Nikt nie przeszkodzi Celestii już!
[Królowa Black Flowers]
Szybko, nie zwalniajmy w pędzie,
Żeby szybko krzyknąć Stój!
Mój Black Armor będzie...
[Księżniczka Mi Amora Cadenza]
Mój, na zawsze mój! [chicot]na zawsze[sżloch]

Wersja oryginalna Edytuj

[Księżniczka Mi Amore Cadenza]
This day will be unique,
Someone conquer my heart,
Although worship me will crowd
Any induce me over,
I can not tell them that it's all a lie, and now!
[Królowa Black Flowers]
This day was to be unique,
Someone had to conquer
my heart
But it is not my wedding,
Cake also will not be mine,
I'm stuck here, my husband is not my!
[Księżniczka Mi Amore Cadenza]
This dress is gorgeous,
A cake prettiest in the world,
Although the wedding, one big lie is!
I have to lie, because I do not speak,
that it will not be in health and disease,
Celestia's plan should not be!
I do not love him at all,
Not for him my heart,
But I married him I would have!
[Królowa Black Flowers]
You have to get out of here quickly,
I save what you need,
Because I still have hope!
I'm afraid that vile grils,
The one who seduced my husband,
I want to use it for good things!
I love him, even sincerely,
Only he is in my heart,
No obstacle is not in my way!
[Księżniczka Mi Amore Cadenza]
It begins with the wedding,
Nobody hinder Celestia's now!
[Królowa Black Flowers]
Fast, does not relieve the rush
To quickly cry Stop!
My Black Armor will...
[Księżniczka Mi Amore Cadenza]
My, my forever! [chihot]my forever[sżloch]