FANDOM


What My Destiny Is Telling Me
Odcinek Lekarstwo na czar
Postać/ci Discord
Gilda
Królowa Chrysalis
Król Sombra
Trixie
Długość 1:56
Sezon Sezon 3

What My Destiny Is Telling Me - piosenka z odcinka "Lekarstwo na czar". Jest wzorowana na oryginalnej piosence o tym samym tytule z "Przyjaźń to Magia".

W niej, główna szóstka (prócz Wiedźmy), opisuje jak nie może sobie poradzić z nowymi przeznaczeniami.

Wersje Edytuj

Wersja polska Edytuj

[Królowa Chrysalis]:

Magnetofon mnie nie słucha, i ma me starania gdzieś,
Muzyka leci dobra, i to przez cały dzień.
Ja muszę to powstrzymać, choć nie wiem jeszcze jak,
Los taki mój, przyszłości brak, w końcu moje przeznaczenie wyraźnie mówi tak.

[Discord]

Próbuję ich zasmucić, rozzłościć i rozjuszyć,
Jednak w duszy chcę się schować, bo tekst mój niewiele wart,
Ja muszę ich zasmucić, choć nie wiem jeszcze jak,
Los taki mój, przyszłości brak, w końcu moje przeznaczenie wyraźnie mówi tak.

[Gilda]

Kryształy tłuc to dla mnie ból, nie umiem orać pługiem pól,
Nie ważne jak się mocno staram, nic tu nie wychodzi mi!
Ja muszę jakoś dalej żyć, choć nie wiem jeszcze jak,
Los taki mój, przyszłości brak, w końcu moje przeznaczenie wyraźnie mówi tak.

[Król Sombra]

Piękny płaszcz chciałem uszyć, lecz coś poszło źle,
Magia ma nie działa, na nic nie przyda się,
Szyć muszę się nauczyć, choć nie wiem jeszcze jak,
Los taki mój, przyszłości brak, w końcu moje przeznaczenie wyraźnie mówi tak.

[Trixie]: 

Lubię bawić się pogodą, lecz wyrządzam same szkody,
Zamiast deszczu słońce świeci, albo pada śnieg!
I muszę z tym żyć dalej, choć nie wiem jeszcze jak,
Przyszłości brak,

[Discord]

Przyszłości brak,

[Gilda]

Los taki mój,

[Król Sombra]

Los taki mój,

[Trixie, Królowa Chrysalis i Discord]:

Bo moje przeznaczenie mówi tak,

[Gilda i Król Sombra]

Bo moje przeznaczenie tak,

[Wszyscy]:

W końcu nasze przeznaczenie wyraźnie mówi tak!


Wersja angielska Edytuj

[Królowa Chrysalis]:

Tape not listen to me, and has my efforts somewhere
Music goes good, and it all day.
I have to stop it, even though I do not know how,
Los so my future, no, at the end of my destiny clearly says so.

[Discord]:

Trying to upset them, irritate and enrage,
However, in the soul I want to hide, because the text of my little worth,
I have upset them, but I do not know yet how,
Los so my future, no, at the end of my destiny clearly says so.

[Gilda]:

Crystals beat it for me pain, I can not plow plow fields,
No matter how hard I try, there's nothing comes to me!
I have to somehow go on living, even though I do not know how,
Los so my future, no, at the end of my destiny clearly says so.

[Król Sombra]:

Beautiful coat I wanted to sew, but something went wrong
Magic is not working, nothing will come in handy
Sew I need to learn, although I do not know yet how,
Los so my future, no, at the end of my destiny clearly says so.

[Trixie]:

I like to play the weather, but inflict the same damage,
Instead of rain the sun is shining or it's snowing!
I have to live with it on, but do not know how yet,
Future none,

[Discord]:

Future none,

[Gilda]:

Los so my

[Król Sombra]:

Los so my

[Trixie, Królowa Chrysalis and Discord]:

Because my destiny says so,

[Gilda i Król Sombra]:

Because my destiny so

[Wszyscy]:

At the end of our destiny clearly says so!